KUDEAKETA-POLITIKA

AMURIZA CONSTRUCCIONES ERAIKUNTZAK S.L.rentzat, eraikuntzaren sektorean integratutako enpresarentzat, bizitegi- eta industria-eraikuntzan eta eraikinen birgaitze integralean diharduenarentzat, klitatea, ingurumena eta Osasuna eta segurtasuna gure eguneroko estrategian eta jardueretan lehentasunezko konpromisoak dira.
Sistemak politika du oinarri, gure ahaleginak bideratzen dituzten jarraibide eta helburu orokorrez osatua eta honako printzipio hauetan oinarritzen dena:
• Lidergo eraldatzailea, enpresako zuzendaritzaren aldetik eta arlo guztietan erantzunkizuna duten pertsonen aldetik, gure enpresa-erronkak gainditzeko eta etorkizun gero eta hobeago baterantz aurrera egiteko aukera emango diguna.
• Kalitatea gure bezeroen gogobetetzea eta etorkizuneko beharrei aurrea hartzea da
• Enpresako kide guztien parte-hartzea funtsezkoa da arauen eskakizunak betetzeko dugun konpromisoan. Horretarako, Zuzendaritzak partaidetzazko kudeaketa bat sustatzen du, antolaketarako lan egiten duten pertsona guztientzako prestakuntza eta komunikazio egokian edo haren izenean eta talde-lanean oinarrituta, enpresako kideen gaitasun guztiak aprobetxatzeko aukera emango duena, kalitatea, portaera egokia (bai ingurumenaren ikuspegitik, bai langileen segurtasun eta osasunaren ikuspegitik) Enpresaren kulturaren oinarrizko elementu bihurtuz.
• Baliabideen eskuragarritasuna. Enpresako kide guztien eta haien izenean, Kalitatean, Ingurumenean eta Laneko Segurtasun eta Osasunean lan egiten dutenen sentsibilizazioa eta prestakuntza bermatzeko, eta horiek ezartzeko eta helburuak eta xedeak ezartzeko.
• Legeria betetzeko konpromisoa. Aplikatu beharreko arau-eskakizunak gutxieneko betetze-irizpideak dira, bai eta erakundeak sinatzen dituen beste batzuk ere.
• Etengabeko hobekuntza. Kudeaketa egunez egun hobetzeko neurriak ezartzea, AMURIZA CONSTRUCCIONES ERAIKUNTZAK SL enpresaren produkzio-prozesuen kalitatean eragin negatiboa duten faktoreak kontrolatuz eta enpresako langileentzat edo, oro har, sozietatearentzat arriskua ekar dezaketenak. Kutsadura prebenitzeko neurriak ezarriz, beren jarduerekin lotutako ingurumen-alderdiak kontrolatuz, murriztuz edo minimizatuz, bai obran, bai instalazio zentraletan.
• Ingurumen-inpaktua eta laneko arriskuak minimizatzea. Gure jardueraren ondoriozko ingurumen-inpaktua eta lan-arriskuak identifikatzeko, ezaugarritzeko eta minimizatzeko etengabeko ahalegina egitea, baliabideak eraginkortasunez erabiltzen saiatuz. Lan-baldintzak hobetzeko konpromisoa erakustea, lanaren ondoriozko osasun-kalteak eta gaixotasun profesionalak prebenitzeko.

Gerenteak konpromisoa hartzen du politika honen izaera publikoari eusteko, etengabe eguneratzen dela zaintzeko, AMURIZA CONSTRUCCIONES ERAIKUNTZAK, S.L.ren jardueran parte hartzen duten pertsona edo erakunde guztiei jakinarazteko, eta kalitateko, ingurumeneko eta laneko segurtasun eta osasuneko helburuak lortzeko behar diren bitartekoak edukitzeko.

Lemoa, 2021eko urtarrila