BASERRI BATEN BIRGAITZE INTEGRALA GATIKAN (BIZKAIA)

Erabateko eraispena duen baserriaren erreforma integrala. Hormigoia
zimendatzea, forjatuen egitura eta zurezko estalkia, pintatutako morteroa
zarpiatzeko fatxadaitxitura eta harri berdinduko eremuak, bi solairutara irekitako barneespazioa, Pladur bidezko barnebanaketak, estalkiko eta trasdosatuetako isolamendu termikoak, aluminiozko kanpoko arotzeria (imitaziozko zura), elektrizitateinstalazio berria, berokuntzainstalazio berria eta ur beroko instalazio berria (geotermia), zurezko barnearotzeria, obrako dutxa, alikatatuak, luzituak eta zolatuak barnealdean eta kanpoko urbanizazioa hormigoiarekin, balkoia burdinazko barandarekin.

 

2019 EXEKUZIOAREN HASIERAKO URTEA
12 HILABETEKO EXEKUZIO-DENBORA
SUSTATZAILE PARTIKULARRA

 

Fachada principal de caserío rehabilitado en Gatika con lona de Amuriza
Fachada principal de caserio en Gatika antes de rehabilitar
Foto de caserío con andamios montados
Planta primera con cubierta y vigas de madera
Planta principal con suelo de madera , vigas al aire de madrera y balcones interiores
Escalera de madera
Balcón de la fachada principal
Fachada principal de caserio rehabiltado en gatica con balcón y acabado en piedra