ETXEBIZITZA BLOKEKO FATXADAK ETA TEILATUA ZAHARBERRITZEA AMOREBIETAKO (BIZKAIA)

Zeramikazko plakazko fatxada zaharberritzea FATXADA AIREZTATUAREN sistemaren bidez, bi koloretako “Frontek sistema” zeramikoan amaitua. Estalkia isolatu eta iragazgaiztea, arbelteilaren zati bat ordeztea, iragazgaiztea, isolatzea eta teilatuhegalen terrazetan zolatuak jartzea. SATE sistema egitea teilatu-hegaletan, albardilak eta baranda lakatuak jartzea.

 

2013ko EXEKUZIOAREN HASIERAKO URTEA
8 HILABETEKO EXEKUZIO-DENBORA
JABEKIDEEN KOMUNITATEA SUSTATZAILEA

 

8 viviendas VPT Nabarniz
8 viviendas VPT Nabarniz 2
32 viviendas Llodio